Udvidet producentansvar – hvad betyder det for mærkevareleverandørerne?

AFHOLDES DEN: 03/11-2020 - Webinar

Fra 1. januar 2025 indføres udvidet producentansvar for emballager i Danmark. Det betyder, at vi som producenter får ansvaret for at sikre, at emballager tages tilbage og genanvendes - og ikke mindst medfører det, at vi pålægges omkostningerne til at sikre, at dette sker.

På dette webinar vil vi gennemgå, hvad producentansvaret indebærer, og hvad man som dagligvareproducent allerede nu bør gøre for at tilpasse emballageanvendelsen til den nye virkelighed.
 

ØVRIGE ARRANGEMENTER