Udvidet producentansvar og engangsplastdirektiv – hvad betyder det for mærkevareleverandørerne?

AFHOLDES DEN: 06/05-2021 - Webinar

Fra 1. januar 2025 indføres udvidet producentansvar for emballager i Danmark, men allerede fra 1. juli træder mærkningskrav for visse produkter i kraft som konsekvens af det såkaldte SUP-direktiv (engangsplast). Bliv klædt godt på i forhold til, hvad det nærmere betyder for dagligvareproducenterne, når vi afholder webinar torsdag den 6. maj.

NY DATO: Vi har ændret dato for dette event fra den torsdag den 22. april til torsdag den 6. maj - dog stadig fra kl. 09.00 - 10.00.

Producentansvaret betyder, at alle som bringer emballager på markedet får ansvaret for at sikre, at emballager indsamles og genanvendes. Det kan man enten gøre selv eller tilslutte sig en kollektivordning, der påtager opgaven på vegne af de producenter, der ønsker denne løsning. Uanset hvilken løsning man vælger, medfører det, at producenten pålægges omkostningerne til at sikre, at denne indsamling og oparbejdningen sker.

SUP-direktivet regulerer en lang række af engangsplastprodukter enten med forbud, mærkning eller forbrugsbegrænsning, ligesom at der indføres oprydningsansvar for nogle produkter.

På dette webinar vil vi gennemgå hvad de to direktiver indebærer, og hvad status er for etablering af kollektivordning. Derudover kommer vi også ind på, hvad man som dagligvareproducent allerede nu bør gøre for at tilpasse emballageanvendelsen til den nye virkelighed samt sikre at man lever op til de nye krav og dermed reducere sine omkostninger.

Webinaret er kun for medlemmer af MLDK.

Vær opmærksom på, at dette er et grundkursus i udvidet producentansvar og SUP, som berører de grundlæggende elementer i lovgivningen.

ØVRIGE ARRANGEMENTER