Åbent for alle: Grundkursus i udvidet producentansvar og engangsplastdirektiv

AFHOLDES DEN: 17/06-2021 - Webinar

Gik du glip af vores sidste webinar om grundelementerne i udvidet producentansvar og engangsplastdirektivet? Hvis du gjorde, har du nu muligheden for at deltage i dette webinar, hvor vi endnu fortæller om, hvad de to direktiver indebærer, og hvilken betydning de får for producenter.

På dette webinar kommer vi også ind på, hvad man allerede nu bør gøre for at tilpasse emballageanvendelsen til den nye virkelighed samt sikre, at man lever op til de nye krav og dermed reducere sine omkostninger.

Direktiverne stiller større krav til producenter
Fra den 1. januar 2025 indføres der udvidet producentansvar for emballager i Danmark, men allerede fra 1. juli træder mærkningskrav for visse produkter i kraft som konsekvens af det såkaldte SUP-direktiv (engangsplast). 

Producentansvaret betyder, at alle som bringer emballager på markedet får ansvaret for at sikre, at emballager indsamles og genanvendes. Det kan man enten gøre selv eller tilslutte sig en kollektivordning, der påtager opgaven på vegne af de producenter, der ønsker denne løsning. Uanset hvilken løsning man vælger, medfører det, at producenten pålægges omkostningerne til at sikre, at denne indsamling og oparbejdningen sker.

SUP-direktivet regulerer en lang række af engangsplastprodukter enten med forbud, mærkning eller forbrugsbegrænsning, ligesom at der indføres oprydningsansvar for nogle produkter.

Webinaret er nu åbnet op, så det er åbent for alle interesserede.

 

ØVRIGE ARRANGEMENTER