Webinar om emballageforordningen med Miljøministeriet

AFHOLDES DEN: 28/03-2023 - Webinar

MLDK afholder i samarbejde med Miljøministeriet et webinar om den emballageforordning, der i øjeblikket forhandles i EU, og som vil få stor betydning for såvel medlemsstaterne som virksomhederne.


Medlemsstaterne skal bl.a. sikre affaldsreduktionen ved en række forebyggende aktiviteter, bl.a. tilskynde til øget genbrug, udfase en række af ”unødvendige” emballagetyper samt modvirke overemballering.

Der stilles ligeledes krav om, at emballager skal være genanvendelige i 2030, påføres et sorteringsmærke samt krav om minimumsindhold af genanvendt plastik materiale i nye plastikemballager.

National plastikekspert gæster webinaret
Webinaret afholdes i samarbejde med Miljøministeriet repræsenteret ved fuldmægtig Sarah Zedlitz Alberg, der er national plastikekspert og tidligere har været udsendt som national ekspert ved Kommissionen samt er medforhandler af forordningen på Danmarks vegne.

Webinaret henvender sig til alle der beskæftiger sig med emballager, uagtet om det er i indkøb, produktion eller marketing og afholdes tirsdag den 28. marts kl. 14.00-15.00.

ØVRIGE ARRANGEMENTER