MLDK-kursus: Skab værdi i dit salg og få klarhed i dine samhandelskontrakter

AFHOLDES DEN: 26/10-2023 - Copenhagen Business School

I samarbejde med Mogens Bjerre, lektor ved CBS, har vi tilrettelagt et forløb, bestående af tre moduler med start den 26. oktober 2023, kl. 13.00 - 16.30, der har fokus på salg, at skabe værdi samt at lave aftaler med kunder.


Vi har tidligere afholdt to forløb sammen med Mogens Bjerre for MLDK’s medlemmer, og da det var så stor en stor succes, har vi valgt at tilbyde forløbet endnu engang for vores medlemmer.


Hvordan sikrer du dig, at din virksomhed indgår profitable og gode aftaler med jeres kunder?
I FMCG-sektoren er både årsforhandlinger og kontraktindgåelse tilbagevendende fænomener, og derfor fortjener de stor opmærksomhed og grundig forberedelse.

I en række tilfælde kunne kontrakterne have været mere specifikke og ikke mindst sikre, at den hensigt, der lå i aftaleindgåelsen, også er dét, der efterfølgende eksekveres. MLDK har derfor sammen med Mogens Bjerre tilrettelagt et forløb, bestående af tre moduler.

De tre moduler tager udgangspunkt i resultaterne fra Danmarks (faktisk Europas) største analyse af barrierene i salg og udviklet de 7 salgsdyder. Morgendagens Salg er det faglige fundament, og forløbet vil endvidere fokusere på kundernes organisering og prioriteter i deres samhandel, dykke ned i, hvad værdiskabelse egentlig er og ikke mindst, hvordan den dokumenteres. Dertil kommer, at forløbet også handler om at få detaljerne på plads i kontrakterne, så der er sikkerhed for, at de indgåede aftaler rent faktisk bliver indfriet.


Indhold
Deltagerne får, ud over al kursusmateriale, også et eksemplar af bogen Morgendagens Salg. Tanken er tre moduler á ½ dag med følgende temaer:


WORKSHOP 1: Morgendagens Salg og de 7 salgsdyder
 • Hvad er god salgspraksis?
 • Forskellene på top 20% og bund 20%
 • Introduktion til 35 observationspunkter
 • Prioritering af indsatser i eget hus.

WORKSHOP 2: At få anerkendelse for værdien, der skabes
 • Hvor skabes der værdi i kundens organisation og supply chain?
 • Hvem nyder godt af denne værdiskabelse? – Rollerne i købscenteret
 • Hvem skaber denne værdiskabelse? – Rollerne i salgscenteret
 • Hvilke KPI’er er i spil? Hvilke er fælles og hvilke er hhv. jeres egne og kundens?
 • Prioritering af indsatser i eget hus.

WORKSHOP 3: Djævelen ligger i detaljen
 • Hvad skal der betales for – og hvordan beregnes det? Fra kvalitativ værdi til konkret værdi.
 • Hvad har du som leverandør indflydelse på?
 • Hvad har du som leverandør ikke indflydelse på?
 • Sammenhænge mellem indsatser og resultater? – herunder KPI’er?
 • Fleksibilitet og varsler

Kurset finder sted på Copenhagen Business School, Stig Lommers Plads 2, Frederiksberg i København.


Tidspunkt
Workshop 1: Torsdag 26. oktober 2023, kl. 13.00 - 16.30
Workshop 2: Mandag 13. november 2023, kl. 13.00 - 16.30
Workshop 3: Onsdag 29. november 2023, kl. 9.00 -12.30


Pris
Hvert modul er prissat til DKK 2.500,- excl. moms - og når man melder sig til, forpligter man sig til alle 3 moduler. Der er også mulighed for, at medlemmer kan købe "lukkede hold" til en fast pris på DKK 90.000,- excl. moms (inkl. to interne møder).

OBS: Der er et begrænset antalt pladser.


Download PDF om kurset her


ØVRIGE ARRANGEMENTER