Om MLDK

GS1

GS1 hjælper virksomheder med at effektivisere deres forsyningskæde, nationalt og på tværs af landegrænser og brancher. Vi gør det ved at levere et fælles sprog, som handelspartnere kan bruge, når de skal identificere, lokalisere og transportere produkter og udveksle information om dem. Sproget er GS1 Standarderne som sikrer unik produktidentifikation globalt, automatiseret datafangst (stregkoder/RFID) og datadeling. Udover at skabe gennemsigtighed gennem hele forsyningskæden, understøtter GS1 Standarderne blandt andet også bedre sporbarhed, høj datakvalitet og nemmere lagerstyring.
GS1 Denmark er en af de 110 nationale medlemsorganisationer, der tilsammen udgør den over 30 år gamle not-for-profit-organisation GS1 Global. Sammen servicerer medlemsorganisationerne mere end 1,5 million virksomheder fra over 20 brancher i 155 lande. Ca. 6.500 virksomheder, store som små, er medlem af GS1 Denmark. Mere end 5 milliarder gange om dagen lyder det lille “bip”, der tilkendegiver, at en vares stregkode er blevet scannet.

Vil du vide mere om GS1 Denmark og GS1 Standarder? Så klik her
 

GS1 Trade Sync

GS1 Denmark tilbyder en løsning til entydig og pålidelig udveksling af varestamdata mellem leverandører og kunder: Datapoolen GS1 Trade Sync. En leverandør leverer til flere forhandlere, og en forhandler bestiller typisk hos flere leverandører. Dette kan medføre en kompleks informationsudveksling, der er yderst sårbar over for datafejl. Med en central udveksling af varestamdata forenkles dette mærkbart.