Om MLDK

Vision og Mission


Mærkevareleverandørerne – for bæredygtig vækst og fair samhandel

Vi er et kommercielt interessefællesskab for leverandører til dansk detail og Away From Home. Vi arbejder for at synliggøre mærkevarens værdi for både forbruger, samfund og marked. Det gør vi, fordi mærkevaren spiller en vigtig rolle i værdiskabende innovation til gavn for de danske forbrugere.

Vores fornemmeste opgave er at varetage vores medlemmers interesser, og vi italesætter derfor prioriterede emner og budskaber, som bidrager til forbrugernes adgang til et inspirerende og alsidigt mærkevareudbud.

Vision

Vi inspirerer og faciliterer vækst og værdiskabelse til gavn for medlemmer, kunder og forbrugere.

Mission

Vi arbejder for et bæredygtigt, innovativt og effektivt marked og for fair samhandelsvilkår til gavn for de danske forbrugere.
 

Vores 5 strategiske prioriteter

Vi arbejder for bæredygtig vækst gennem styrkelse af mærkevaren

Vi arbejder for at styrke mærkevarens position i markedet, så den fortsat kan bidrage til at skabe bæredygtig vækst i samfundet. Derfor synliggøre vi værdien af mærkevaren og styrker holdningerne til mærkevaren blandt forbrugere, samhandelspartnere og samfund.
 

Vi arbejder for fair ramme- og samhandelsvilkår - både for mindre og større leverandører

Vi arbejder aktivt for at skabe et effektivt og konkurrencedygtigt marked med fair ramme- og samhandelsvilkår for alle parter i værdikæden – uanset afsætningskanal.
Blandt andet arbejder vi aktivt for initiativer, der adresserer Unfair Trading Practice (UTP).
 

Vi arbejder for et forbruger- og slutbrugerfokuseret samarbejde

Vi tror på, at vi som branche med et fælles fokus på den samlede værdikæde kan tage et større samfundsansvar og bidrage til, at leverandørerne bedre kan imødekomme værdikædens og forbrugernes behov. Derfor italesætter, initierer og faciliterer vi løbende initiativer og projekter, som skal styrke samarbejdet mellem detaillister, grossister og slutbrugere.
 

Vi bringer branchen tættere på den digitale fremtid

Vi ser løbende på de muligheder, som de digitale kanaler giver for at tilbyde forbrugerne en lettere adgang til mærkevaren samt medvirker til udviklingen af nye digitale forretningsmodeller. Det gør vi for at kunne bidrage med sparring og viden til vores medlemmer, så de fortsat kan være medvirkende til at skabe et dynamisk marked, der imødekommer forbrugernes forventninger både nu og i fremtiden.
 

Vi arbejder for en effektiv værdikæde både nationalt og internationalt

Vi arbejder for at skabe en bæredygtig og effektiv værdikæde både nationalt og internationalt. Sammen med GS1 arbejder vi aktivt for at udvikle og udbrede branchestandarder, som kan bidrage til effektivisering og optimering af generelle vare- og informationsflows. Alt samme for at sikre de rette varer, i de rette mængder og på rette tid og sted.