Om MLDK

Kontingentfastsættelse

Medlemsskab

 • Vi er en forening af juridiske selskaber (CVR).

 • Medlemskab kan ikke begrænses til enkelte organisatoriske enheder i en virksomhed såsom divisioner, afdelinger m.v.

 • Tilknyttede juridiske selskaber (CVR), hvor omsætning eller ansatte nyder gavn af foreningens aktiviteter skal være medlem af Mærkevareleverandørerne

 • Såfremt et selskabs ledende medarbejdere samtidigt er ansvarlige for flere juridiske selskaber med aktiviteter indenfor Mærkevareleverandørernes arbejdsfelt,  forventes disse selskaber også indmeldt i Mærkevareleverandørerne.

 • Medlemskab godkendes af Mærkevareleverandørernes bestyrelse.

 • Udmeldelse skal ske skriftligt med 6 måneders varsel med virkning fra udgangen af kalenderåret, jf. § 6 i Mærkevareleverandørernes vedtægter.


 • Vores midler til gennemførelse af foreningens aktiviteter tilvejebringes overvejende gennem medlemskontingenter. Foreningens drift finansieres endvidere gennem opkrævning af deltagergebyrer i forbindelse med medlemsmøder såsom træf, konferencer, seminarer og kurser. Endelig kan opkræves gebyrer for adgang til analyser, publikationer, abonnementer samt for deltagelse i visse projekter
 • Kontingentet dækker adgang til foreningens nyhedsbreve, e-magasiner og deltagelse i netværksgrupper for ansatte i registrerede medlemsvirksomheder (CVR). Ansatte i tilknyttede moder-, søster- og datterselskaber har således ikke adgang til foreningens aktiviteter og services.
 • Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på foreningens ordinære generalforsamling, som finder sted i marts måned. Ved optagelse som medlem betales kontingent fra det kvartal, hvor medlemskabet påbegyndes.
 • Tvivlstilfælde om kontingent afgøres af Mærkevareleverandørerne’s direktion

Kontingentgrundlag

Kontingent fastsættes på grundlag af virksomhedens:

 • Fakturerede omsætning (myndighedsindberettet seneste årsregnskab) excl. moms og punktafgifter.

 • Det danske marked incl. grænsehandel (faktureret fra DK) samt salg til tax-free.

 • Mærkevareleverandørernes relevante afsætningskanaler  i øjeblikket:

 • Foodservicehandlen (grossister, slutkunder f.eks. storkøkkener)

 • Specialhandlen som p.t. omfatter: personlig pleje/helse (materialistkæder, apoteker, helsekost) og housewares (grossister og isenkramkæder)

 • Nethandlen (online-butikker)

 • B2B salg (direkte salg til andre virksomheder – excl industrisalg, hvor varen indgår i industriproduktion)