Om MLDK

Governance

Vedtægter

Mærkevareleverandørerne er en sammenslutning af leverandørvirksomheder, der sælger og distribuerer varer gennem dagligvarehandelen og Away From Home, og som er økonomisk uafhængig af grossister og detaillister. 

 

Konkurrenceretslige retningslinjer

Mærkevareleverandørernes Konkurrenceretlige Retningslinjer er udarbejdet af Horten Advokaterne og vedtaget af vores bestyrelse for at forhindre brud på konkurrenceloven i forbindelse med møder og aktiviteter i Mærkevareleverandørerne regi. Ved at tilslutte sig disse retningslinjer er deltagere i Mærkevareleverandørerne-aktiviteter med til at minimere risikoen for brud på konkurrenceloven. 

Se vores konkurrenceretslige retningslinjer her

Read the Competitive Compliance Guidelines here
 

Møderegler

Læs gældende de konkurrenceretslige møderegler i Mærkevareleverandørerne-regi her
 

Retningslinjer for håndtering af fortrolige medlemsoplysninger

Vi modtager løbende oplysninger om medlemsvirksomheder, som anvendes til forskellige formål. Når vi modtager medlemsoplysninger, er vi bevidst om oplysningernes ofte fortrolige karakter.

Modtagelse af oplysninger

I forbindelse med markedsundersøgelser modtager vi oplysninger fra vores medlemsvirksomheder. Disse oplysninger indsendes via vores surveyprogram, og det er ikke muligt for os at se, hvilket medlem der indrapporterer. Ligeledes har vi heller ikke mulighed for at se den eksakte omsætning ved medlemmernes indrapportering af omsætningstal ved kontingentfastsættelse.

Håndtering af oplysninger

Alle oplysninger som indrapporteres til os modtages i vores sekretariat, som består af personer ansat hos os, og som ikke har tilknytning til vores medlemsvirksomheder. Endvidere opbevares oplysninger på vores elektroniske drev og adgang hertil  kræver sikkerhedskode, hvilket ligeledes er gældende for adgang til vores fysiske lokaler.

Udsendelse af oplysninger

Oplysninger der ikke fortæller noget om medlemmernes nuværende eller fremtidige adfærd, kan vi som udgangspunkt udsende uden at være i strid med konkurrencereglerne. Dog foretages der forinden udsendelse altid en konkret vurdering af, om oplysningerne kan betragtes som konkurrencefølsomme. Ydermere godkendes det altid af mindst to personer, at udsendelser er i overensstemmelse med de gældende retningslinjer.

De kan læse nærmere om retningslinjerne for håndtering af medlemsoplysninger, som vi har fået udarbejdet af Horten Advokatpartnerselskab her
 

Kommissorium

Du kan læse kommissorium for vores bestyrelse, udvalg og projektgruppe lige her