MLDK Partnere

24 MARTS 2017

QUANTIC Retail Monitor highlights

I løbet af de sidste 12-18 måneder er der sket store forskydninger i danskerne præferencer for de enkelte kæder.
Implikationerne for leverandørerne til de danske detailkæder er store.
Blandt andet er der store forskydninger i forhold til, hvor forbrugerne har deres primære og sekundære kurv.
Samtidig ser vi en markant polarisering af, hvor ”heavy users” vælger at købe deres varer i forhold til tidligere.

Nogle af de vigtigste faktorer, der bliver belyst i rapporten, er:

  • Netto taber de primære kunder – det kan være en indikation af at Netto har tabt sit moment
  • Rema1000 vinde markant frem både i forhold de primære og sekundære kunder – Rema1000s vækst ser ud til at fortsætte
  • Meny har vundet mange nye primære kunder – kæden er derfor rykket op i præferencehierarkiet
  • Dagli’Brugsen/Lokal Brugsen og Spar har i dag den højeste indkøbsfrekvens af alle kæderne
  • Den gennemsnitlige indkøbskurv er steget markant i SuperBrugsen og Spar
  • Indkøbsfrekvensen i Bilka er stadig stigende – der er flere kunder, der bruge Bilka til daglige indkøb fremfor ugentlige eller månedlige indkøb
  • Den geografiske og livsstilsmæssige profil for en del af kæderne ser ud til i stigende grad at smelte sammen. Det indikerer, at der vil være flere kæder, der i endnu højere grad kommer til at konkurrere ”head-to-head”.
  • Dansk Supermarked holder stadig bedst på kunderne i forhold til COOP. Blandt de kunder, der har COOP som primære indkøbssted, er der stadig mange, der har en Dansk Supermarked kæde eller Rema1000 som deres supplerende butik.

Baggrund for analysen

Formålet med analysen er at give mærkevareleverandørerne et konkret og praktisk redskab til at forstå dagligvarekædernes kernemålgrupper i detalje. Der er specielt fokus på at beskrive de faktorer, der har kommerciel betydning for mærkevareleverandørerne: Hvor mange og hvem handler i de enkelte kæder? Hvad er de geografiske og demografiske implikationer? Hvilke livsstilssegmenter tiltrækker de enkelte kæder? Hvor stor er den gennemsnitlige indkøbsfrekvens? Hvad er den gennemsnitlige kurvestørrelse?

Bestilling

Retail Monitor analysen for 2. halvår 2016 kan bestilles hos Daniel Kim Soren ([email protected]/40 91 99 66) eller Lars Fiskbæk ([email protected]/22 79 59 47).
Rapporten koster 21.000 kr. ekskl. moms.

Ved samtidig bestilling/køb af 1. halvår 2017 fås begge rapporter for 34.000 kr. ekskl. moms​

SENESTE NYT FRA PARTNEREN

Din virksomhed som partner?

Styrk din synlighed overfor FMCG Branchen. Få en unik markedsføringsplatform overfor MLDK's medlemmer.

Kunne du tænke dig at blive tilmeldt MLDK's partnernetværk og blive eksponeret for vores medlemmer med din virksomheds kompetencer?

Sådan bliver du partner