MLDK Partnere

12 FEBRUAR 2018

DANSKERNE ER FORTSAT DE MEST OPTIMISTISKE I EUROPA

Ifølge en ny global Nielsen-undersøgelse fastholder danskerne positionen som de mest optimistike forbrugere i Europa primært drevet af et bedre syn på jobudsigterne.

Forbrugertilliden stiger markant på tværs af Norden. Højdespringeren er Finland med 11 points forbedring, efterfulgt af Norge og Sverige med hhv. 8 og 4 point. Danmark fastholder niveauet fra sidste kvartal som også var historisk højt på denne side af den finansielle krise – og samtidig det højeste i Europa med 115 point. I Sverige, Norge og Finland udgør forbrugertilliden hhv. 98, 90 og 81 point.

Danskerne er de mest optimistiske forbrugere i Europa, og intet peger i retning af, at det vil aftage så længe arbejdsløsheden og økonomien udvikler sig i en positiv retning.

Forbrugertilliden er bygget op omkring forbrugernes syn på tre faktorer:
  • Danskernes syn på jobmarkedet over de næste 12 måneder
  • Danskernes syn på deres personlige økonomi over de næste 12 måneder
  • Danskernes syn på om det nu er et godt tidspunkt til at købe ting de mangler
Det er efter et fald på 3-point kun 20 %, som ser negativt på jobmarkedet i Danmark. For Sverige er tallet 40 %, hvilket er et fald på 9 point. Norge ligger på 51 % efter et fald på 12 point og Finland ligger på 70 %. I Finland er andelen, der ser positivt på jobmarkedet, firedoblet fra 7% til 28 % over det seneste år.

2 ud af 3 danskere ser positivt på deres personlige økonomi, hvilket er 3 %-point bedre end for et år siden. I Sverige er andelen, der ser positivt på den personlige økonomi, steget 4 point over det sidste år til 60 %. 47 % af finnerne ser positivt på deres personlige økonomi, hvilket er en forbedring på 13 point ift. for et år siden, mens andelen udgør 44 % blandt nordmændene.

På spørgsmålet om, hvorvidt det er et godt tidspunkt at købe det, som man har brug for, svarer 57 % positivt, mens tallene for hhv. Sverige, Norge og Finland er 46, 41 og 34 %.

Forbrugertilliden kan også aflæses i, hvor stor en andel af befolkningerne som mener, at deres land fortsat er i recession.

Hver anden finne mod hver tredje nordmand, svensker og dansker mener, at deres land er i recession. Der er dog en stor bevægelse blandt finnerne på dette punkt, idet 8 ud 10 for et år siden mente, at Finland var i recession. I Europa er det 57 % af befolkningen, som mener, at deres land er i recession.

SENESTE NYT FRA PARTNEREN

Din virksomhed som partner?

Styrk din synlighed overfor FMCG Branchen. Få en unik markedsføringsplatform overfor MLDK's medlemmer.

Kunne du tænke dig at blive tilmeldt MLDK's partnernetværk og blive eksponeret for vores medlemmer med din virksomheds kompetencer?

Sådan bliver du partner