MLDK Partnere

31 MAJ 2018

Everyday Low Price eller high/low?

NIELSEN LANCERER LØSNING TIL EFFEKTIV PRISOPTIMERING

Dagligvaremarkedet står stille, og det bliver sværere og sværere at skabe en bæredygtig, profitabel forretning. Den lave vækst stiller større krav til leverandører, og til retailerne, om at forbedre driften via optimering. Et af de steder, hvor der kan optimeres mest, er på pris. I dag investeres der milliarder i prisreduktioner og tilbudskampagner. Ifølge vores data er kun 4 ud af 10 af disse kampagner profitable, mens de resterende 6 giver underskud. For både leverandører og for retailerne vil presset på priser og profitabilitet stige i takt med, at konkurrencen bliver hårdere.


LÆS MERE HER

SENESTE NYT FRA PARTNEREN

Din virksomhed som partner?

Styrk din synlighed overfor FMCG Branchen. Få en unik markedsføringsplatform overfor MLDK's medlemmer.

Kunne du tænke dig at blive tilmeldt MLDK's partnernetværk og blive eksponeret for vores medlemmer med din virksomheds kompetencer?

Sådan bliver du partner