MLDK Partnere

20 NOVEMBER 2019

Indsigt i forbrugeradfærd

Et vigtigt parameter i detailkædernes markedsføring er tilbudsaviser. De er måden hvorpå kæderne har mulighed for at kunne nå så mange som muligt, så bredt som muligt. I takt med en større grad af digitalisering, vokser indsigten i forbrugeradfærd og mulighed for at kunne tilpasse markedsføringen mere præcis.  Dette business insight leverer Tilbudsdata.

Tilbudsdata & Tilbudsugen giver kunder mulighed for en helt specifik indsigt i forbrugeradfærd når det drejer sig om produktsøgninger, søgefrekvens, tid brugt på en side, demografi, geografi etc. Denne viden giver mulighed for at tilpasse annoncetekst og kampagner til det der aktuelt registreres og kan være med til at konsolidere en kædes markedsposition.

Netop her viser Tilbudsdata sin styrke. Gennem 19 år har Tilbudsdata registreret tilbudsaviser og derved opbygget en imponerende database der i den grad kommer kunderne til gode. Databasen kan danne grundlag for analyse og eventuel tilpasning af en kædes layoutkoncept, give indsigt i en vares annoncefrekvens – både kæderelateret, men også leverandørspecifik – og derved assistere i at klarlægge salgsstrategi og andet relevant i forbindelse med markedsføring.

Tilbudsdata råder over en udførlig database der dækker alle de nordiske lande. For de kunder/leverandører der opererer i hele Norden er det et uvurderligt værktøj når der skal laves budgetoverslag, planlægges kampagner, analyseres nøgletal eller andet marketing og driftsrelateret.

Tilbudsdata er en virksomhed der registrerer data fra tilbudsaviser på tværs af brancher og råder over en vidtrækkende database med udførlige kvalitetsdata til brug på B2B-niveau.

Tilbudsugen er en onlineplatform der præsenterer hele Danmarks tilbudsaviser til glæde for B2C-segmentet. Hjemmesiden har forskellige funktioner der alle understøtter præmissen om at gøre indkøb nemt, hurtigt og pengebesparende via sammenligning af ugens tilbud. Vores platform har årligt mere end 12 mio. besøg og 150 mio. sidevisninger.

SENESTE NYT FRA PARTNEREN

Din virksomhed som partner?

Styrk din synlighed overfor FMCG Branchen. Få en unik markedsføringsplatform overfor MLDK's medlemmer.

Kunne du tænke dig at blive tilmeldt MLDK's partnernetværk og blive eksponeret for vores medlemmer med din virksomheds kompetencer?

Sådan bliver du partner