MLDK Partnere

QUANTIC

www.quantic.dk
Quantic er en analyse- og rådgivningsvirksomhed, primært med fokus på FMCG og retail.

Vi har et solidt afsæt fra ”den virkelige verden”, således at vi kan omsætte indsigter til konkrete handlinger. Holdet bag Quantic har succesfuldt gennemført analyse- og rådgivningsprojekter for en række af landets største virksomheder igennem de sidste 15 år.

Vi har fokus på rådgivningsdelen og er drevet af at identificere uforløst økonomisk potentiale.

Udgangspunktet for at kunne tolke, konkludere og definere relevante handlinger forudsætter personer med baggrund
”fra din side af skrivebordet”. Det gør, at dialogen bliver ligeværdig, relevant og intelligent samt ikke mindst tidsbesparende.

Målsætningen, som vi ser den, bør være at hvert analyseprojekt er selvfinansierende og resulterer i konkrete strategiske og taktiske handlinger, der kan gennemføres i praksis. Det er en væsentlig del af vores filosofi at udfordre det bestående og ”være en del af projektet” – undervejs i processen og helt frem til eksekvering.

ANALYSE

I forhold til virksomhedens mål, markedssituation, og udfordringer, identificerer vi, hvad der skal frembringes af viden for at kunne træffe de rigtige beslutninger.

SIMULERING

De indsamlede data, analyseres, og sammenholdes med mål, markedssituatio og udfordringer. Forskellige realistiske muligheder simuleres.

ANBEFALING

Viden og prioriteter bliver til konkrete handlinger. Vi udarbejder forslag til – og rationaler for hvad der bør gøres for at skabe økonomisk effekt.
Besøg partnerens website

SENESTE NYT FRA PARTNEREN

Din virksomhed som partner?

Styrk din synlighed overfor FMCG Branchen. Få en unik markedsføringsplatform overfor MLDK's medlemmer.

Kunne du tænke dig at blive tilmeldt MLDK's partnernetværk og blive eksponeret for vores medlemmer med din virksomheds kompetencer?

Sådan bliver du partner